Regulamin


I. Wstęp do regulaminu.1. Regulamin serwisu ImperiumTapet.pl określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników jak i administracji serwisu ImperiumTapet.pl.2. Za złamanie postanowień regulaminowych administracja serwisu ma prawo zawiesić konto użytkownika, a jeżeli złamanie regulaminu związane jest z wykroczeniem prawnym również przekazać wszystkie dane użytkownika organom prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.


 

II. Definicje oraz terminy.1. Serwis ImperiumTapet.pl - serwis internetowy, który umożliwia zarejestrowanym użytkownikom publikację oraz pobierania Tapet w formie grafik i zdjęć, umieszczeniem ich jako tapety pulpitu na urządzeniach elektronicznych – stacjonarnych i mobilnych wraz z telefonami komórkowymi.2. Użytkownik - za użytkownika serwisu ImperiumTapet.pl uważa się osobę, która w pełni świadomie, akceptując postanowienia regulaminowe zarejestrowała się w serwisie ImperiumTapet.pl.3. Konto - strefa serwisu przypisana do każdego użytkownika, do której dostępu broni indywidualne hasło oraz login. Do każdego loginu przypisane jest tylko jedno konto.4. Login/nazwa - w czasie procesu rejestracji każdy użytkownik wybiera swój login, który potrzebny jest do zalogowania się w serwisie ImperiumTapet.pl.5. Hasło - podczas procesu rejestracji każdy użytkownik wybiera hasło, którego długość powinna przekraczać 5 znaków. Hasło potrzebne jest do zalogowania się w serwisie ImperiumTapet.pl.6. Logowanie - czynność polegająca na wpisaniu w odpowiednie pola loginu oraz hasła (wybranego podczas rejestracji) w celu otrzymania dostępu do konta.7. Rejestracja - proces podczas, którego każdy użytkownik (pouczony o treści regulaminu oraz akceptujący jego postanowienia) podaje swój login oraz hasło, a także dane typu e-mail oraz Imię.8. Tapeta - przyjęte określenie grafiki, która stanowi tło pulpitu systemu operacyjnego oraz tło w telefonach komórkowych.9. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów.10. Opłata aktywacyjna - jednorazowa, bezzwrotna opłata, po uiszczeniu której, Użytkownik (powyżej 18-stego roku życia) ma prawo do nieograniczonego dostępu do zasobów Serwisu.


 

III. Postanowienia ogólne.1. W serwisie ImperiumTapet.pl, zwanym dalej serwisem, niedozwolone jest umieszczanie zdjęć/grafik przedstawiających pornografię, nagość, zdjęć godzących w moralność publiczną i materiałów obraźliwych.2. Bez wyraźniej pisemnej zgody redakcji jakiekolwiek wykorzystanie materiałów zawartych w serwisie jest niedozwolone, poza umieszczeniem ich jako tapety pulpitu na urządzeniach elektronicznych – stacjonarnych i mobilnych wraz z telefonami komórkowymi.3. Nasz serwis.

Nasz serwis WWW i usługi oferowane Tobie w jego ramach są dostępne na bazie "TAK JAK JEST". Zgadzasz się, że właściciele tego serwisu mają wyłączne prawo i w każdej chwili, bez żadnej informacji czy zobowiązań, mogą:- modyfikować zawartość serwisu.- zaprzestać jego rozwijania.- zaprzestać oferowania jego usług.- odsprzedać prawa do prowadzenia serwisu innemu podmiotowi wraz z wszelkimi bazami danych niezbędnymi do prowadzenia serwisu.- skasować dane udostępnione przez Ciebie, jakkolwiek tymczasowo lub na stałe.Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za trwałość, usuwanie, błędy przechowywania, niepoprawność, nieodpowiedniość lub niewłaściwe dostarczanie danych lub informacji.4. Polityka prywatności.Dane rejestracyjne i inne osobowo identyfikowalne informacje, które możemy gromadzić podlegają zasadom opisanym w naszej Polityce prywatności.- Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie i chcemy aby czuli się pewnie używając naszego serwisu. Polityka prywatności traktuje o informacjach personalnych (określanych dalej jako "Dane"), które mogą być przechowywane przez nas. Polityka ta nie odnosi się do innych informacji, które do nas nie należą i których nie kontrolujemy.- Nasz proces rejestracji wymaga podania danych osobowych, adresu e-mail i unikalnego identyfikatora użytkownika oraz hasła i miejsca zamieszkania.- Redakcja serwisu zapewnia bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne, aby zarządzane przez nas Państwa dane, chronione były przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, stratami, zniszczeniami lub dostępem osób nieupoważnionych. Podjęte przez nas środki bezpieczeństwa będą stosownie do postępu technologicznego na bieżąco usprawniane.- Za faktyczny proces przekazywania danych przez internet, redakcja nie może ponosić odpowiedzialności.- Prawo do informacjiNa żądanie użytkownika, redakcja serwisu poinformuje Państwa pisemnie, stosownie do obowiązującego prawa, czy i jakie dane osobowe Państwa są u nas zgromadzone.- Zostając użytkownikiem naszego serwisu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883) wprowadzonych danych dotyczących Twojej osoby.- Dajemy Ci możliwość modyfikacji swoich danych, które udostępniasz podczas rejestracji, a także usunięcia Twojego konta założonego w ramach serwisu. Modyfikacji konta możesz dokonać w ramach twojego panelu kontrolnego. Dane, które udostępniasz, a które nie są przechowywane w ramach Twojego konta, komentarze, itp. mogą nadal pojawiać się w naszym serwisie nawet po usunięciu konta.5. Konto użytkownika.* Zakładając konto użytkownika w naszym serwisie wyrażasz zgodę i akceptujesz warunki regulaminu.* Do założenia konta użytkownika potrzeby jest działający adres e-mail na który będzie wysyłana cała korespondencja pomiędzy redakcją serwisu, a użytkownikiem.* Aby móc publikować własne tapety wymagane jest pełne aktywowanie konta użytkownika, poprzez podanie dodatkowych danych osobowych pozwalających na identyfikację autora zdjęć, lub osoby posiadającej prawa autorskie do tych zdjęć.* Pełna aktywacja konta polega na podaniu imienia i nazwiska, oraz miasta zamieszkania autora.* Założenie konta użytkownika jest bezpłatne.6. Newsletter.Korzystając z usługi NEWSLETTER oferowanej przez serwis zgadzasz się na przesyłanie zamówionych informacji na adres e-mail podany przez Ciebie w serwisie. W każdej chwili możesz zrezygnować z powyższej usługi poprzez wypisanie się z listy mailingowej. Jednocześnie korzystając z usługi Newsletter oświadczasz iż zgadzasz się na przesyłanie także informacji reklamowych zleconych nam przez reklamodawców w ramach prowadzonego przez nas serwisu.Newsletter posiada formę codziennej informacji o nowych tapetach w serwisie, oraz o przesyłaniu pliku graficznego w formacie JPG do umieszczenia go jako tapety pulpitu twojego komputera lub telefonu.

Załączona informacja reklamowa zawsze będzie częścią newslettera i nigdy nie zostanie wysłany z serwisu mailing reklamowy nie zawierający tapety dnia.

Administratorem danych osobowych tj. adresu e-mail jest ImperiumTapet.pl. Podając nam swój adres e-mail na który ma być wysyłany newsletter oświadczasz iż jesteś jego właścicielem i dobrowolnie podałeś go nam w celu otrzymywania tego newslettera.

Akceptacja regulaminu oraz wpisanie się na listę newslettera oznacza zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. (D.U. Nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" wyrażenie zgody na ewentualne otrzymywanie w przyszłości drogą elektroniczną informacji handlowych oraz materiałów reklamowo-promocyjnych.7. Opłata aktywacyjna jest jednorazowa i jest jasno sprecyzowana w odpowiednim formularzu określającym warunki płatności, pobierana jest na czas określony pozwalający w pełni przez ten czas na korzystanie pełnych funkcji serwisu (nie dłużej niż 25 tygodni, 5 dni), opłata pobierana jest na cele związane z administrowaniem serwisu ImperiumTaptet.pl.

- Konto raz aktywowane, zachowuje pełną funkcjonalność na warunkach określonych w momencie dokonywania aktywacji. Wszelkie wzrosty opłat nie dotyczą Użytkowników, którzy wcześniej aktywowali konto.

- Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisaną treść SMS oraz za nieprawidłowy numer telefonu wpisany podczas aktywacji konta.Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników wykorzystywanych podczas dokonywania płatności.


 

IV. Prawa autorskie serwisu ImperiumTapet.pl i użytkowników serwisu ImperiumTapet.pl1. Serwis ImperiumTapet.pl jest własnością firmy:


WXQ

26-600 Radom

ul. Kościelna 32

NIP: 948-234-44-05

2. Za treści opublikowane na łamach serwisu odpowiadają ich autorzy.3. Administracja ImperiumTapet.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za prywatne opinie użytkowników oraz opublikowane przez nich treści, a także materiały graficzne/zdjęcia.4. Użytkownik korzystając z serwisu ImperiumTapet.pl poprzez umieszczanie konkretnych grafik/zdjęć, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania ImperiumTapet.pl określonych w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez ImperiumTapet.pl zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu ImperiumTapet.pl, na zasadach określonych regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:- przeglądać serwis, w tym grafiki/zdjęcia umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,- zamieszczać w serwisie grafik/zdjęć,- pobierać grafik/zdjęć z serwisu,- opisywać umieszczone przez siebie grafik/zdjęć,- komentować treści w serwisie, w tym umieszczone przez innych użytkowników grafiki/zdjęcia,6. W sytuacji gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec administracji witryny ImperiumTapet.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików audio lub innych materiałów użytkownik, który dodał utwory lub inne materiały, które są przedmiotem sporu zobowiązuje się do wystąpienia przed właściwymi organami w miejsce administracji witryny ImperiumTapet.pl oraz do pokrycia poniesionych strat przez w/w podmiot oraz administrację witryny ImperiumTapet.pl.7. Użytkownik umieszczając w serwisie ImperiumTapet.pl grafiki/zdjęcia lub inne treści (łącznie powołane: grafiki, zdjęcia, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej dziełami), stanowiące dzieło w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela administracji serwisu ImperiumTapet.pl licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do grafiki/zdjęć:a) udziela administracji serwisu ImperiumTapet.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian (całości lub którejkolwiek części),b) udziela administracji serwisu ImperiumTapet.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych grafik/zdjęć, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia,c) udziela administracji serwisu ImperiumTapet.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych grafik/zdjęć, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia,d) udziela administracji serwisu ImperiumTapet.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania lub zmiany grafiki/zdjęcia, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia; Administrator ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy zmiana zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,e) udziela administracji serwisu ImperiumTapet.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań grafik/zdjęć, w tym łączenia grafik/zdjęć lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,

f) udziela administracji serwisu ImperiumTapet.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania grafik/zdjęć oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetooptycznego, cyfrowego i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,g) jakiegokolwiek innego wykorzystania utworów w jakikolwiek inny sposób lub w jakiejkolwiek innej formie (w całości lub części),h) udziela administracji serwisu ImperiumTapet.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Administratorowi w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).8. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez administrację serwisu ImperiumTapet.pl z chwilą umieszczenia utworów w serwisie ImperiumTapet.pl. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez administrację serwisu ImperiumTapet.pl, jak i przez Użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez administrację serwisu ImperiumTapet.pl, jak i przez Użytkownika) grafik/zdjęć, komentarzy lub innych treści stanowiących pliki w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).9. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając pliki, komentarze i inne treści, zezwala administracji serwisu ImperiumTapet.pl na wykonywanie przez administrację serwisu ImperiumTapet.pl (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium) autorskich praw zależnych do opracowań grafik/zdjęć, komentarzy lub innych treści stanowiących pliki w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż administracja serwisu ImperiumTapet.pl ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą plików publicznych oraz prywatnych (prywatnych jedynie wówczas, gdy przez jakikolwiek okres czasu posiadały status publicznych).10. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa nawet po usunięciu konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez administrację serwisu ImperiumTapet.pl, jak i przez Użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez administrację serwisu ImperiumTapet.pl, jak i przez Użytkownika) grafik/zdjęć, komentarzy lub innych treści stanowiących pliki w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).11. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Administratora oznaczania grafik/zdjęć lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika, przy czym Administrator zapewnia, iż w serwisie ImperiumTapet.pl pliki Użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego Użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).


 

V. Prawa i obowiązki.1. Każdy użytkownik serwisu ImperiumTapet.pl, którego konto jest aktywne posiada prawo do publikacji grafik, zdjęć, jeśli pliki te nie łamią praw autorskich.2. Każdy użytkownik serwisu ImperiumTapet.pl, którego konto jest aktywne posiada prawo pobierania grafik, zdjęć opublikowanych przez innych użytkowników, jeśli utwory te nie łamią praw autorskich.3. Surowo zabrania się używania wulgaryzmów oraz obraźliwych kolokwializmów w treści komentarzy do profili użytkowników.4. Zabrania się także:- publikowania linków i treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym- publikowania linków i treści o charakterze reklamowym- nawoływania do nienawiści rasowej, religijnej- obrażania innych użytkowników oraz osób trzecich5. Administracja serwisu ImperiumTapet.pl ma prawo do zablokowania lub całkowitego usunięcia konta użytkownika, który notorycznie łamie postanowienia niniejszego regulaminu.6.

Jeśli którakolwiek tapeta narusza czyjeś prawa autorskie prosimy o kontakt - w celu wyjaśnienia sprawy, uzyskania zgody na publikację lub usunięcia zamieszczonych na stronie materiałów.
 

VI. Regulamin.1. Postanowienia regulaminowe wchodzą w życie z dniem 01.07.2009.2. O wszystkich zmianach regulaminowych każdy użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową.* Wiadomości elektroniczne e-mail mogą mieć charakter informacyjny lub reklamowy.

Posty z bloga

Mieszkanie na piętrze czy na parterze — które będzie lepsze?

Usytuowanie mieszkania w przestrzeni budynku to jedna z istotniejszych kwestii, na jakie warto zwrócić uwagę podczas przeglądania ofert. Aspekt ten powinien mieć znaczenie niezależnie od tego, czy poszukuje się mieszkania w apartamentowcu, czy też w domu wielorodzinnym. O tym, dlaczego usytuowanie lokalu jest ważne i jak dobrać je do swoich potrzeb, opowiemy w tym artykule. ... The post Mieszkanie na piętrze czy na parterze — które będzie lepsze? first appeared on Blog - Imperium Tapet.

Zobacz więcej >>

Pustaki ceramiczne – rodzaje i zastosowanie

Pustaki ceramiczne – rodzaje i zastosowanie

Pustak ceramiczny to materiał budowlany powstały z wypalanej gliny z domieszką mączki drzewnej i trocin. Ma szereg zalet, z których najważniejsze to dobra izolacyjność termiczna, akustyczna i duża wytrzymałość na ściskanie. Dowiedzmy się, jakie może mieć zastosowanie oraz jakie rodzaje pustaków ceramicznych wyróżniamy. Zastosowanie pustaków ceramicznych Główne zastosowanie pustaków ceramicznych to tworzenie ścian ... The post Pustaki ceramiczne – rodzaje i zastosowanie first appeared on Blog - Imperium Tapet.

Zobacz więcej >>

Minimalizm czy bogate zdobienia, czyli jakie tapety na pulpit i telefon warto wybrać?

Minimalizm czy bogate zdobienia, czyli jakie tapety na pulpit i telefon warto wybrać?

Chyba nie będziemy zbyt odkrywczy, kiedy powiemy, że ludzie mają bardzo różne preferencje w kwestii kolorów i printów. Jedni cenią barokowe wręcz zdobienia, drudzy zdecydowanie podążają w stronę minimalizmu. Widać to bardzo wyraźnie chociażby po tym, jakie tapety na pulpit oraz na telefon Polacy chętnie pobierają za darmo ze strony Imperium Tapet. Okazuje się bowiem, ... The post Minimalizm czy bogate zdobienia, czyli jakie tapety na pulpit i telefon warto wybrać? first appeared on Blog - Imperium Tapet.

Zobacz więcej >>

Co to jest grota solna? Dlaczego warto z niej korzystać?

Co to jest grota solna? Dlaczego warto z niej korzystać?

Grota solna to specjalne pomieszczenie, w którym powietrze jest nasycone drobinami soli, mikroelementami i minerałami. W grocie solnej stosuje się zwykle sol kopalną, himalajską lub morską. Pomieszczenie wyłożone jest ściankami z bloków solnych, co dodatkowo wzmaga efekt korzystania z grot solnych. Kiedy korzystać z groty solnej? Korzystanie z grot solnych ma ... The post Co to jest grota solna? Dlaczego warto z niej korzystać? first appeared on Blog - Imperium Tapet.

Zobacz więcej >>

Sugestie